Чланске карте

Услови коришћења и обавезе чланова:

  1. изјављујем да прихватам сва правила коришћења атлетске стазе која су видно истакнута на табли код улаза у атлетску стазу у Спортском центру”Младост”.
  2. обавезујем се да атлетску стазу користим у складу са позитивним законским одредбама прописаним за ову врсту делатности.
  3. обавезујем се да атлетску стазу користим у терминима које је прописала управа атлетског стадиона.
  4. обавезујем се да у време коришћења атлетског стадиона обављам искључиво активности спортског и рекреативног садржаја.
  5. све активности спортско-рекреативног садржаја обављам на сопствену одговорност у смислу личног здравственог статуса.
  6. Обавезујем се да својим активностима у коришћењу атлетске стазе нећу угрозити и ометати остале кориснике атлетског стадиона.
  7. обавезујем се да приликом коришћења атлетског стадиона поштујем упуства дежурних лица из Спорског центра “Младост”.
  8. обавезујем се да чланску карту са сликом покажем на улазу дежурном раднику СЦ”младост” коме је могу оставити и на чување за време коришћења атлетске стазе.
//
Поставите Вашу фотографију на којој се види цело лице, која је добро осветљена. Фотографија мора бити са једнобојном позадином. Фотографија не сме бити већа од 2 мегабајта.